Ontwerpt de ruimte voor morgen
Hoofdafbeelding

Oosterdalfsen - Dalfsen

Oosterdalfsen

De uitbreidingswijk Oosterdalfsen is gelegen op de flanken van een es in een waardevol kleinschalig essen-kampenlandschap. Het landschap wordt gekenmerkt door aangename kleinschaligheid, een veelheid aan functies en een fraaie landschappelijke afwissel van open en besloten delen, microreliëf, (historische) boerderijen en vele (verschillende) landschapselementen.

De historie van de bebouwing, de vele beplantingen, de natuurlijke hoogteverschillen en het microreliëf typeren het gebied. De landbouw is kleinschalig en passend binnen de landschappelijke kaders. Het gebied vormt de overgang van het Vechtdal naar het noordelijker gelegen open agrarische landschap van de veenontginningen. Het is een landschappelijk waardevol overgangsgebied en geliefd als plek om te wonen en te recreëren.

In het stedenbouwkundige plan is een sterke groenstructuur opgenomen die zodanig gesitueerd is dat daarmee de flanken van de es worden benadrukt. In het noordelijke deel ‘wonen op de flanken van de es ‘ is het karakter van het groen relatief open (gras) met daarin enkele boomgroepen. In het zuidelijke deel wordt in contrast met de flanken van de es een meer besloten/groen gebied gerealiseerd. De bestaande bossingel en een deel van de bestaande meidoornhaag maken hier deel van uit. Hierdoor ontstaan in het zuidelijke deel ‘besloten groen kamers’ met een woongebied dat daardoor een geheel eigen karakter krijgt.

In een groot deel van de groenstructuur is sprake van dubbel grondgebruik doordat deken met gras/gazon worden gecombineerd met een wadi. In het midden is een centrale groen zone met een slingerend verloop gesitueerd. De zone vormt de groene ruggengraat en heeft als kenmerk een open ‘weide’met een enkele solitaire boom. Aan deze zone is de centrale auto ontsluiting en een voetgangers-en fietsverbinding gekoppeld.

Bekijk dit project op ruimtelijkeplannen.nl

Terug naar projectoverzicht

Johan

Voor Meer informatie over dit project, neem contact op met Johan

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl