Hoofdafbeelding

Wijzigingsplan

In een bestemmingsplan is vaak een bevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van het plan voor bepaalde typen projecten. Voldoet uw project aan die gestelde voorwaarden, dan geldt een andere en kortere procedure; het wijzigingsplan.

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan kan de gemeenteraad bepalen dat voor specifieke (vaak kleinschalige) ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen. Een wijziging kan leiden tot een verandering van de bestemming, het toevoegen van woningen of het uitbreiden van een bouwvlak. Er zijn objectieve grenzen aan een wijziging gesteld. Een wijzigingsplan kent drie onderdelen. De regels en de verbeelding zijn juridisch bindend en bepalen hoe, wat en waar er gebouwd mag worden. Deze worden voorzien van een toelichting waarin de onderbouwing van het plan is opgenomen. Om een wijzigingsplan te kunnen opstellen zijn vaak verschillende onderzoeken noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit verkeersonderzoek en/of de watertoets. De hoeveelheid onderzoeken is afhankelijk van de aard en omvang van het plan en de planologische situatie ter plekke.

Witpaard  stelt voor u het gehele wijzigingsplan op, verzorgt de gevraagde onderzoeken en het contact met de gemeente en andere instanties gedurende de procedure. Wilt u meer weten over onze expertise bij het opstellen van een wijzigingsplan? Bel +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl.

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard