Hoofdafbeelding

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van bepaalde gronden is. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor bedrijven, instellingen, burgers en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

Wilt u een kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling starten dat in strijd is met het bestemmingsplan, bijvoorbeeld de (ver)bouw van uw pand of één of enkele woningen?, Dan zal de gemeente u vragen, na instemming met uw plannen, om te voorzien in een herziening van het bestemmingsplan.  Een herziening van het bestemmingsplan die het mogelijk moet maken om uw bouwplannen te realiseren. 
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. De regels en de verbeelding zijn de twee onderdelen die juridisch bindend zijn en bepalen hoe, wat en waar er gebouwd mag worden. Deze twee aspecten worden voorzien van een toelichting waarin de onderbouwing van het plan is opgenomen. Om een bestemmingsplan te kunnen opstellen zijn vaak verschillende onderzoeken noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, verkeersonderzoek en/of de watertoets. De hoeveelheid onderzoeken is afhankelijk van de aard en omvang van het plan en de planologische situatie ter plekke.

Witpaard verzorgt desgewenst het gehele bestemmingsplan, de gevraagde onderzoeken en het contact met de gemeente en andere instanties gedurende de procedure. Wilt u meer weten over een bestemmingsplan? Bel +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl.

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard