Hoofdafbeelding

Over ons

Witpaard staat voor een duurzame toekomst waarin de menselijke maat leidend is. Wij richten ons op het creëren van passende oplossingen voor ruimtelijke opgaven waarin identiteit, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Witpaard adviseert op het vlak van stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening. Dit doen we al 40 jaar met overtuiging.

Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in onze werkvelden op de voet. We houden maatschappelijke trends voortdurend in de gaten en spelen daar ook op in met creatieve en verrassende oplossingen. We zijn daarbij altijd uiterst kritisch en adviseren met beide benen op de grond.

Ons stedenbouwkundig bureau ontwerpt plannen vanuit de visie dat een passend plan alleen in een goede wisselwerking met onze opdrachtgever tot stand kan komen. Passend betekent voor ons: afgestemd op de context, zowel in ruimtelijke als sociale zin. Onze opdrachtgevers moeten na de totstandkoming kunnen zeggen: ‘dit is ons plan!’

Verbinden, vormgeven en realiseren!

Ons bureau ontwerpt plannen vanuit de visie dat een passend plan alleen in een goede wisselwerking met onze opdrachtgever tot stand kan komen. Vanuit een geïntegreerde visie op landschap, ruimtelijke ordening en stedenbouw creëren we oplossingen waarin synergie ontstaat tussen mens en omgeving. Het is maatwerk om de specifieke aard (of eigenheid) van een omgeving aan te sluiten op huidige en toekomstige behoeften van gebruikers. Wij geloven dan ook dat voor optimale ruimtelijke kwaliteit een nauwe samenwerking met gebruikers essentieel is.

Experts

Vragen van onze opdrachtgevers krijgen onze experts scherp door deze te plaatsen in een ruimtelijke en bestuurlijke context. Vanuit dit vertrekpunt leveren we u heldere adviezen en visies, waarbij u er op kunt vertrouwen dat wij ook onze jarenlange ervaring, eigen mening en visie naar voren brengen. En natuurlijk zorgen onze vakmensen ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Geschiedenis Witpaard

Begin jaren 60 is het bureau in Zwolle opgericht door de heer Witpaard. De later bij het bureau gekomen partners Cees Grit en Bernard Akkerman hebben, na het vertrek van de heer Witpaard, het bureau verder voortgezet. In de loop der jaren is het stedenbouwkundigadviesbureau Witpaard een sterk gevestigd bureau geworden in noord-, oost- en midden Nederland op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Vanaf 2006 tot en met 2010 maakte het bureau onderdeel uit van ARCADIS. In 2012 zijn we een zelfstandige werkmaatschappij binnen Van den Berg Groep geworden. De in 1967 opgerichte Van den Berg Groep is een nationaal én internationaal opererende groep met (vastgoed)adviseurs, architecten en bouwkundigen die zich verantwoordelijk voelen voor het vormgeven aan de omgeving waarin we leven. Witpaard is gevestigd in IJsselmuiden.

Samenwerking

We werken nauw samen met een deskundig team van stedenbouwkundigen, planologen, tekenaars en landschap ontwerpers. Voor elk project stellen we het juiste team samen. We zijn flexibel georganiseerd, zodat we mee kunnen veren met de vragen uit de markt.

Daarnaast hebben we een breed netwerk van vakkundige bureaus die onderzoeken uitvoeren en rapportages opstellen op het gebied van: ecologie, bodem, akoestiek, archeologie en asbest.

We kunnen projecten integraal benaderen, omdat Witpaard deel uitmaakt van de Van den Berg Groep. Daarin werken we met creatieve, realistische architecten en bouwkundigen die zorgen voor de bouwkundige uitwerking en bouwbegeleiding.

Geïnteresseerd?

We komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. U bent natuurlijk ook altijd welkom bij ons bureau aan de Dorpsweg 103, 8271 BL in IJsselmuiden. Voor het maken van een afspraak bel +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl.

Neem contact met ons op

Neem contact op
Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard