Hoofdafbeelding

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing kan door een gemeente gevraagd worden indien een bouwplan of ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan en de gemeente toch medewerking wil verlenen aan het initiatief.

Stel u wilt uw woning (ver)bouwen, een boom kappen, de aanleg van een inrit regelen of een ander plan dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan en de gemeente heeft aangegeven aan de realisering van uw plan te willen meewerken. Dan is er mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te kunnen wijken van het geldende bestemmingsplan. Als uw ontwikkeling niet in het bestemmingsplan past dan vraagt u ook een ‘omgevingsvergunning voor planologisch afwijken’ aan. De gemeente eist na uw aanvraag een ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing is te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Hierin staat beschreven of uw plan past binnen het beleidskader van verschillende overheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende milieuaspecten, hiervoor zijn vaak onderzoeken noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit verkeersonderzoek en/of de watertoets. De hoeveelheid onderzoeken is afhankelijk van de aard en omvang van het plan en de planologische situatie ter plekke.

Witpaard stelt voor u een ruimtelijke onderbouwing op  verzorgt bijhorende onderzoeken en contact met de gemeente. Wilt u meer weten over onze expertise bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing? Bel +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl.

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard