Hoofdafbeelding

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders tot medewerking aan een bouwplan (of andere ontwikkeling), dat niet in het geldende bestemmingsplan past.

Heeft u een (bouw)plan of een ander initiatief dat niet in het geldende bestemmingsplan past en moet hiervoor een ruimtelijke procedure worden doorlopen? Dan zult u eerst een principeverzoek moeten indienen waarin u aan de burgemeester en wethouders vraagt om medewerking te verlenen aan het (bouw)plan of ander initiatief. Door indiening van het principeverzoek vraagt u de burgemeester en wethouders een formeel standpunt in te nemen ten aanzien van uw initiatief. Voorafgaand aan het principeverzoek heeft vaak al overleg met de betrokken ambtenaar van de gemeente plaatsgevonden. 
Na het principeverzoek kan de procedure om een bestemmingsplan te wijzigen worden doorlopen of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Een principeverzoek is meestal een uitgebreide brief waarin uw initiatief wordt beschreven en gemotiveerd. Aan de brief kunnen bijvoorbeeld tekeningen of andere toelichtende stukken worden toegevoegd ter ondersteuning van uw verzoek. 

Witpaard stelt voor u een principeverzoek/brief op en onderhoudt voor u het contact met de gemeente en andere instanties. Wilt u meer weten over een principeverzoek? Wij adviseren u graag. Bel met +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard