Hoofdafbeelding

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van bepaalde gronden is. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

Witpaard heeft jarenlange ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen voor de verschillende overheden. Dit doen wij voor meerdere functies, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, wegen, natuurgebieden of combinaties van functies. Hoe het plan er uit komt te zien wordt in overleg met u bepaald. Om een bestemmingsplan te kunnen opstellen zijn vaak verschillende onderzoeken noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit verkeersonderzoek en/of de watertoets. De hoeveelheid onderzoeken is afhankelijk van de aard en omvang van het plan en de planologische situatie ter plekke.

Witpaard verzorgt ook voor overheden het uitwerken van het gehele bestemmingsplan, de gevraagde onderzoeken en het contact met verschillende instanties. Wilt u meer weten over onze expertise bij het opstellen van een bestemmingsplan? Bel +31 88 600 67 20 of mail naar info@witpaard.nl.

Contact

Dorpsweg 103
8271 BL IJsselmuiden
T +31 88 600 67 20
E info@witpaard.nl

witpaard