linkedin linkedin

Ontwerpen

Opdrachtgever:

Gemeente Wierden

Status:

Afgerond:

Ten noorden van Wierden komt de unieke woonwijk Zenderink (circa 80 kavels). Met dit plan wordt beoogd een hoogwaardige woonwijk voor Wierden te creëren. De inzet is om een duurzame en natuurvriendelijke wijk te ontwikkelen. De structuur die is gekozen sluit aan bij de structuur van het huidige karakteristieke esdorpenlandschap, waarbij water een belangrijke(re) rol krijgt toegedeeld. De unieke situatie van een hoge, natte es (met keileem in de ondergrond) en een relatief droger, lager gelegen deel vormt een belangrijke basis voor de identiteit van de nieuwe wijk. 

In het plangebied zijn twee gebieden te onderscheiden. In het westelijke gedeelte, dat op een es gelegen is, wordt qua verkaveling aangesloten op het open en agrarische karakter van de es. Hier worden kleinschalige bebouwingsclusters gerealiseerd met daar tussen open en groene zones, zodat zichtlijnen door het gebied gewaarborgd worden. In deze zone zijn bestaande solitaire bomen en wadi’s opgenomen. Het oostelijke gedeelte, dat gekenschetst kan worden als een coulissenlandschap met houtwallen, biedt ‘Groene kamers’, waarbinnen kleinschalige wijken ontwikkeld worden. 

Het woongebied zal een parkachtig karakter krijgen, met daarin duurzame woningbouw. Dit zal o.a. worden bereikt door een zongerichte verkaveling, een duurzaam watersysteem met oppervlakkige afkoppeling, milieuvriendelijk materiaalgebruik en duurzame energievoorzieningen.

Zenderink is mede tot stand gekomen door een intensief interactief proces met omwonenden en toekomstige bewoners. Voorafgaand is uitgebreid onderzoek gedaan naar woonwensen en met name de wijze waarop dit plan zich kan onderscheiden ten opzichte van de vele andere woningbouwplannen in de regio.