linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

Gemeente Olst-Wijhe

Status:

Gereed:

Herontwikkeling centrumgebied Olst, van ontwerp naar realisatie

Naar aanleiding van structuurvisie vertaling naar projecten.

  • Herontwikkeling inbreidingsplanne
  • Herinrichting openbare ruimte

Instrumentarium:

  • Beeldkwaliteitsplan
  • Bestemmingsplan
  • Supervisie