linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

Gemeente Assen

Status:

Afgerond:

Bestemmingsplan Aansluiting Assen TT & Oefenterrein

Beiden (in combinatie) 20 december 2012 vastgesteld door gemeenteraad van Assen.

Opgesteld door:                      Witpaard BV
Projectleider:                           Johan Fuite
Periode werkzaamheden:          2012

Infrastructuur nodig voor verbetering ontsluitingen en toekomstige ontwikkelingen

In de huidige situatie zijn er problemen bij de aansluitingen van de A28 bij Assen-Zuid. Met het voorliggende uitwerkingsplan en bestemmingsplan wordt een nieuwe aansluiting op de A28 gerealiseerd. Dit betreft een volledige en volwaardige aansluiting in alle richtingen. Ook wordt (buiten het voorliggend uitwerkingsplan) de N33 aangepast naar een 2x2 rijstroken autosnelweg. Verkeerskundig is er een grote relatie tussen de nieuwe aansluiting en de aanpassingen van de N33. Deze ontwikkelingen zorgen namelijk voor een oplossend vermogen voor de knoop A28/N33, waardoor deze minder wordt belast.

De aansluiting is ook nodig voor een goede ontsluiting van het TT-terrein. Met de nieuwe aansluiting is sprake van een verbetering van de aan- en afvoer van bezoekers bij grotere evenementen op het terrein.

De verbindende infrastructuur fungeert daarnaast als schakel tussen het voorgenomen station Assen Zuid en de toeristisch recreatieve zone. Hiermee ontstaan nieuwe infrastructurele verbindingen voor het openbaar vervoer, het autoverkeer en fietsverkeer.

Met de ontwikkelingen van Assen-Zuid als poort van stedelijk netwerk Groningen-Assen met de aanleg van het werklandschap, de ontwikkeling van een toeristisch recreatieve zone en de verbindende infrastructuur wordt het gebied nog intensiever gebruikt. Daarmee wordt een goede doorstroming en een goede bereikbaarheid van het gebied in de toekomst nog belangrijker.