linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

Gemeente Dalfsen

Status:

Lopend:

 

Structuurvisie Dalfsen - kernen

 

Waar gaan we de komende 10-20 jaar wonen, werken en recreëren in de gemeente Dalfsen? Die vraag heeft de gemeente zichzelf gesteld. De gemeente Dalfsen heeft Witpaard gevraagd mét haar na te denken en te discussiëren over deze vraag voor haar kernen, zijnde Dalfsen, Nieuwleusen, Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld.

Voor het buitengebied beschikt de gemeente over een plattelandsvisie van 2007, die ook de komende jaren zal worden geactualiseerd en in de vorm van een structuurvisie zal worden vastgesteld.

De huidige structuurvisies/- plannen voor de kernen van Dalfsen zijn verouderd maar vormen wel samen met bestaand gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid de basis voor de nieuwe structuurvisie. De structuurvisie spreekt zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Doel is om de verschillende belangen af te wegen en overeenstemming te bereiken over de te volgen koers voor de komende 10-20 jaar. De structuurvisie is richtinggevend en vormt de basis voor toekomstig ruimtelijk beleid.