linkedin linkedin

Ontwerpen

Opdrachtgever:

gemeente Coevorden

Status:

Afgerond:

Voor het gebied Polakkers aan de rand van Dalen waren al meerdere uitbreidingsplannen ontwikkeld. Vanwege een afname in het aantal te bouwen woningen en door nadrukkelijke eisen vanuit de provincie omtrent de landschappelijke inpassing, is besloten tot het opstellen van een nieuwe visie op het gebied. In het nieuwe plan is eveneens rekening gehouden met de grondposities van de gemeente en ontwikkelaars. In het ontwerp worden een aantal los van elkaar liggende scheggen met woonbebouwing in het landschap gelegt. 

De scheggen krijgen een ontsluiting van binnenuit. Hiermee komen de woningen met het uitzicht naar ‘buiten’ te liggen. Voorgesteld wordt om de scheggen licht verhoogd in het landschap te leggen en te zorgen voor een als één geheel ontworpen omkadering, bijvoorbeeld in de vorm van een half hoog muurtje.
Met het doorzetten van de slinger van boombeplanting als begrenzing tussen de es en het veengebied krijgt het gebied zijn landschappelijke afronding. Achter het ‘scherm van bomen’ en tussen de scheggen is ruimte voor een collectief aangelegd en onderhouden park. Dit gebied ligt langs een belangrijke waterloop en kan daarom tevens een rol spelen bij het waterbeheer. 

Voor het gebied Polakkers aan de rand van Dalen waren al meerdere uitbreidingsplannen ontwikkeld. Vanwege een afname in het aantal te bouwen woningen en door nadrukkelijke eisen vanuit de provincie omtrent de landschappelijke inpassing, is besloten tot het opstellen van een nieuwe visie op het gebied. In het nieuwe plan is eveneens rekening gehouden met de grondposities van de gemeente en ontwikkelaars. In het ontwerp worden een aantal los van elkaar liggende scheggen met woonbebouwing in het landschap gelegt. 

De scheggen krijgen een ontsluiting van binnenuit. Hiermee komen de woningen met het uitzicht naar ‘buiten’ te liggen. Voorgesteld wordt om de scheggen licht verhoogd in het landschap te leggen en te zorgen voor een als één geheel ontworpen omkadering, bijvoorbeeld in de vorm van een half hoog muurtje.

Met het doorzetten van de slinger van boombeplanting als begrenzing tussen de es en het veengebied krijgt het gebied zijn landschappelijke afronding. Achter het ‘scherm van bomen’ en tussen de scheggen is ruimte voor een collectief aangelegd en onderhouden park. Dit gebied ligt langs een belangrijke waterloop en kan daarom tevens een rol spelen bij het waterbeheer.