linkedin linkedin

Adviseren

Opdrachtgever:

Gemeente Zeewolde

Status:

Afgerond:

Voor het Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL) heeft Witpaard in samenwerking met de gemeente Zeewolde het bestemmingsplan opgesteld.

In het operationeel centrum worden de meldkamers en servicecentra van de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht en enkele politieafdelingen samengebracht. Bovendien worden de crisisorganisaties van de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek samengevoegd.

Het OCMNL wordt gerealiseerd nabij de Stichtse Brug. Dit is de brugverbinding tussen de provincie Flevoland en 't Gooi. De locatie is een strategisch punt voor de veiligheidsregio's.

Aangezien het provinciaal beleid te beperkend is voor deze ontwikkeling, wil de provincie Flevoland hiervoor het beleidskader op experimentele basis verruimen. Dit is namelijk mogelijk voor ontwikkelingen die een integrale kwaliteitsimpuls geven aan het gebied. Het OCMNL is dat ook. WITPAARD heeft dit weergegeven in de Notitie voor toepassing van het Experimentenkader.

Samenvattend is met het OCMNL sprake van:

 • Goed en efficiënt functionerende veiligheidsregio’s met een multidisciplinaire samenwerking.
 • Toename werkgelegenheid, niet alleen voor de gemeente Zeewolde maar ook voor een grotere regio.
 • Versterking van de karakteristieken van het landschap. 
  • Op hoger schaalniveau is het OCMNL een poort tussen het "oude" en "nieuwe" land waarbij het gebouw als landmark fungeert. Op deze locatie wordt de overgang tussen het “oude” en “nieuwe” land ervaren. Vanaf de hoge Stichtse Brug “landt” men in de lage polder waar het gebouw “met de voeten” is ingebed in de natuurlijke omgeving. Het landmark markeert ook de overgang van de toekomstige stedelijke ontwikkelingen van Almere naar het landelijk gebied.
  • Op het middelste schaalniveau wordt het landschappelijk casco versterkt. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de lijnstructuren en verkaveling in de omgeving. Hiermee zijn de typische landschappelijke kenmerken van Flevoland benadrukt.
  • Op lager schaalniveau zijn de landschappelijke kwaliteiten versterkt door middel van de positionering en het ontwerp van het gebouw. Het gebouw is ingepast in de landschappelijke omgeving. De vormgeving van het gebouw is geïnspireerd op het Flevolandse landschap, het gebouw verbeeldt namelijk in een driedimensionale compositie de rechte lijnen van het polderlandschap.
 • Versterking van de ecologische waarden.
  • Bij de ontwikkeling is ingezet op een natuurinclusieve inrichting. Hierdoor is sprake van natuurwinst. De maatregelen hebben onder meer betrekking op een verbreding en vernatting van de corridor langs de A27. Andere aandachtspunten zijn materiaalgebruik, een groene inrichting en de wijze van verlichting.