linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

DOP Beheer

Status:

Lopend:

Mechanisch erfgoedcentrum (MEC) Dronten

Voor het Mechanisch Erfgoedcentrum (MEC) Dronten is het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeenteraad van Dronten heeft dit besluit op 27 september j.l. genomen.
Witpaard heeft samen met de initiatiefnemer de bijbehorende plannen opgesteld. Dit betreft het bestemmingsplan, met daarbij het experimentenkader, het inrichtingsplan, de landschappelijke onderbouwing, het natuurinclusief ontwerp en de aanvulling op de welstandsnota.

MEC maakt relatie tussen mens en machine zichtbaar
Op het terrein wordt de relatie tussen mens en machine in beeld gebracht. Het MEC wordt een soort werkend museum voor allerlei vormen van mechanisch erfgoed, zoals auto’s, boten, motoren, machines en ander materiaal.

Het MEC is gebaseerd op:

  • Beleving van mechanisch erfgoed. Het MEC voorziet in een tentoonstelling-/expositieruimte en stallingsruimte voor het mechanisch erfgoed. Machines uit het verleden worden zichtbaar en tastbaar tentoongesteld.
  • Ruimte voor oude ambachten. Op het MEC worden oude ambachten onder de aandacht gebracht. Het ambacht heeft een wezenlijke invloed gehad op het cultureel erfgoed.
  • Beleving van het polderconcept. Het MEC ligt middenin het agrarisch productielandschap van Flevoland. Machines hebben een grote invloed op de ontwikkelingen in diverse sectoren en de vormgeving van het landschap. Met een uitkijktoren biedt het MEC zicht op het belang van machines voor de provincie.

De bebouwing en terreininrichting zijn geïnspireerd op het karakter van het park en de structuren van de omgeving.

Herontwikkeling met hoogwaardige terreininrichting in plaats van verpauperd terrein
Het MEC betreft een herontwikkeling op de locatie van de voormalige groenvoerdrogerij in Dronten. Het terrein is sinds 2002 niet meer in gebruik, is vervallen en heeft milieuschade. Door de komst van het MEC ontstaat een nieuwe functie en wordt verdere achteruitgang van het terrein voorkomen. Daardoor krijgt de vitaliteit van het gebied een impuls, zowel op economisch als ruimtelijk gebied. De geplande bebouwing gaat gepaard met een hoogwaardige terreininrichting die rekening houdt met aspecten die passen bij de polder.

Vanwege kwaliteitsimpuls is de ontwikkeling toch mogelijk binnen het provinciaal beleid
Het provinciale Omgevingsplan Flevoland 2006 is te beperkend voor deze ontwikkeling. Echter, de provincie heeft aangegeven om voor het MEC het beleidskader op experimentele basis te verruimen, aangezien de ontwikkeling een integrale kwaliteitsimpuls oplevert.
Door toepassing van het zogeheten experimentenkader en daarmee af te wijken van het provinciale Omgevingsplan, wordt het mogelijk om het MEC te realiseren. In het bestemmingsplan is dit experimentenkader opgenomen. Zo past het bestemmingsplan voor het MEC toch binnen het provinciale beleid.

Het vastgestelde bestemmingsplan is in november gepubliceerd en is te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0303.2031-VA01.