linkedin linkedin

Adviseren

Opdrachtgever:

Van Dijk Groep/Hollestelle

Status:

Afgerond:

Landelijk Wonen Baalder, Hardenberg

Witpaard heeft in opdracht van Van Dijk Groep b.v. en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling b.v.  een visie opgesteld waarin de kansen en mogelijkheden zijn onderzocht voor het ontwikkelen van een passend en uniek woonlandschap in het gebied Baalder te Hardenberg. Het realiseren van een nieuwe overgang tussen stad en land aan de rand van Hardenberg was een andere belangrijke opgave bij dit project.
Ten noordoosten van Hardenberg ligt, in de oksel van de rivier De Vecht, de woonwijk Baalder. Hier is, ten  nooordoosten van de wijk sprake van een harde overgang van stad naar land. Een oude verkavelingsweg scheidt achtertuinen van het agrarische ‘open’ land. In deze visie wordt ervan uitgegaan dat de huidige situatie niet passend is in een dergelijk gebied. De overgang in het landschap tussen een planmatig aangelegde woonwijk en het oudere agrarisch land is abrupt, en kent geen historisch verantwoorde grondslag. Van de historie van het gebied Baalder is weinig meer overgebleven. Getracht is om aan te haken bij deze gedachte, en van hieruit een concept te ontwikkelen waarbij een meer passende overgang tussen het bebouwd en onbebouwd gebied tot stand wordt gebracht. Tegelijkertijd sluit dit idee aan bij de actualiteit door andere woonvormen voor te stellen, en meer diversiteit te bieden in bebouwing (typologie en vormgeving). Dit is een verrijking van zowel het gebied en haar directe omgeving, maar ook voor de plaats Hardenberg als geheel.

Witpaard heeft in opdracht van Van Dijk Groep b.v. en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling b.v.  een visie opgesteld waarin de kansen en mogelijkheden zijn onderzocht voor het ontwikkelen van een passend en uniek woonlandschap in het gebied Baalder te Hardenberg. Het realiseren van een nieuwe overgang tussen stad en land aan de rand van Hardenberg was een andere belangrijke opgave bij dit project.

Ten noordoosten van Hardenberg ligt, in de oksel van de rivier De Vecht, de woonwijk Baalder. Hier is, ten  nooordoosten van de wijk sprake van een harde overgang van stad naar land. Een oude verkavelingsweg scheidt achtertuinen van het agrarische ‘open’ land. In deze visie wordt ervan uitgegaan dat de huidige situatie niet passend is in een dergelijk gebied. De overgang in het landschap tussen een planmatig aangelegde woonwijk en het oudere agrarisch land is abrupt, en kent geen historisch verantwoorde grondslag. Van de historie van het gebied Baalder is weinig meer overgebleven. Getracht is om aan te haken bij deze gedachte, en van hieruit een concept te ontwikkelen waarbij een meer passende overgang tussen het bebouwd en onbebouwd gebied tot stand wordt gebracht. Tegelijkertijd sluit dit idee aan bij de actualiteit door andere woonvormen voor te stellen, en meer diversiteit te bieden in bebouwing (typologie en vormgeving). Dit is een verrijking van zowel het gebied en haar directe omgeving, maar ook voor de plaats Hardenberg als geheel.