linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

De Velde Architecten BV

Status:

Afgerond:

Inbreidingsplan Grenslaan Zwolle

De bestaande woningen aan de Oude Deventerstraatweg kenmerken zich door vrijstaande en geschakelde woningen uit verschillende perioden. De variatie die hierdoor ontstaat wordt bovendien verstrekt door wissellende afstanden van de woningen tot de weg.

Aan oostzijde van de Grenslaan staan voornamelijk vrijstaande en halfvrijstaande woningen, die dateren uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw, die op ruime afstand van de Grenslaan staan. In het tussenliggende gebied liggen de voortuinen en een strook openbaar groen, die deel uit maakt van de hoofdgroenstructuur. Daarin staan forse bomen die de oude route over de Grenslaan begeleid. Dit gegeven is als uitgangspunt gehanteerd bij de invulling van het perceel Grenslaan 46/48. Op dit perceel zullen woningen worden gebouwd met dezelfde karakter en uitstraling. Hierdoor vindt een stedenbouwkundige afronding plaats, die als het ware een vanzelfsprekende voortzetting is van het huidige ruimtelijke karakter van de Grenslaan.

Op het perceel Oude Deventerstraatweg 1 en Grenslaan 46/48 worden 16 woningen gebouwd. De goothoogte van de woningen is maximaal 6 meter. De woning op de hoek Oude Deventerstraatweg/Grenslaan is iets naar de Grenslaan gedraaid en vindt hierdoor aansluiting met de hoekwoning aan de overzijde van de Grenslaan. Ten zuiden van de hoekwoning worden vier woningen gerealiseerd die gericht zijn op de Oude Deventerstraatweg.

De woningen die aan de Grenslaan zijn gepland, worden ontsloten vanaf deze weg. Tussen de Grenslaan en de percelen is een brede sloot aanwezig. Om de percelen te kunnen bereiken is ervoor gekozen dit door middel van enkele bruggetjes te realiseren. Langs de zuidgrens van het plangebied, ten noorden van het perceel met de bestaande twee-onder-één-kap woning, wordt een hofje aangelegd. Aan dit hofje worden 4 vrijstaande woningen gerealiseerd. Door het hofje vanaf de Oude Deventerstraatweg symmetrisch in te richten en de woningen en de tuinen daarop te oriënteren, ontstaat een rustig en verantwoord ruimtelijk beeld. Op de erven bij de woningen kan worden geparkeerd. Hiernaast worden tussen de huidige twee-onder-één-kap woning en het hofje 4 parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken door groen.

Realisatie : Beverwijk en zonen BV
Ontwerp De Velde Architecten BV