linkedin linkedin

Ontwerpen

Opdrachtgever:

Gemeente Dalfsen

Status:

Afgerond:

In het zuidoostelijk deel van de kern van Dalfsen, zal het voormalige terrein van de Welkoop worden herontwikkeld. Er zal een tiental woningen in het gebied komen, rond een binnenplein gepositioneerd.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het huidige welstandsbeleid en de gemeente wil medewerking verlenen aan het plan daarom is een nieuw beeldkwaliteitsplan voor ditĀ gebied opgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan dient naast het vastleggen van de beeldkwaliteit in het gebied, tevens als inspiratiebron voor degenen die voornemend zijn de bouwplannen te realiseren, of veranderingen willen aan brengen binnen het gebied.