linkedin linkedin

Ontwerpen

Opdrachtgever:

Particulieren

Status:

afgerond:

Beeldkwaliteitsplan en erfinrichtingsplannen

Twee particulieren hebben in het kader van de ‘Ruimte voor ruimte’- regeling (gemeente Midden-Drenthe) het initiatief genomen twee nieuwe woningen te realiseren in het buitengebied.  Deze woningen kunnen worden gebouwd ter compensatie van de sloop van ontsierende agrarische bebouwing op het eigen erf. Witpaard heeft hiervoor het beeldkwaliteitsplan en de erfinrichtingsplannen (voor twee verschillende locaties) opgesteld.