linkedin linkedin

Van betekenis

Wat willen we betekenen? 

Wij zijn een stedenbouwkundig adviesbureau, dat zich richt op creëren van passende oplossingen voor ruimtelijke opgaven waarin identiteit, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Wij staan voor een duurzame toekomst waarin de menselijke maat leidend is.

Witpaard adviseert op het vlak van stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening . Dit doen we al 40 jaar met overtuiging. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in onze werkvelden op de voet. We houden maatschappelijke trends niet alleen voortdurend in de gaten, maar spelen daar ook op in met creatieve en verrassende oplossingen. We zijn daarbij altijd kritisch en adviseren met beide benen op de grond.

Ons bureau ontwerpt plannen vanuit de visie dat een passend plan alleen in een goede wisselwerking met onze opdrachtgever tot stand kan komen. Passend betekent voor ons: afgestemd op de context, zowel in ruimtelijke als sociale zin. Onze opdrachtgevers moeten na de totstandkoming kunnen zeggen: ‘dit is ons plan!’