linkedin linkedin

Onze aanpak

Verbinden, Vormgeven en Realiseren!

Ons bureau ontwerpt plannen vanuit de visie dat een passend plan alleen in een goede wisselwerking met onze opdrachtgever tot stand kan komen. Vanuit een geïntegreerde visie op landschap, ruimtelijke ordening en stedenbouw creëren we oplossingen waarin synergie ontstaat tussen mens en omgeving. Het is maatwerk om de specifieke aard (of eigenheid) van een omgeving aan te sluiten op huidige en toekomstige behoeften van gebruikers. Wij geloven dan ook dat voor optimale ruimtelijke kwaliteit een nauwe samenwerking met gebruikers essentieel is.

Geïnteresseerd?
We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. U bent natuurlijk ook altijd welkom bij ons bureau aan de Dorpsweg 103, 8271BL in IJsselmuiden. (zie Contact)