linkedin linkedin

Ontwerpen

Witpaard werkt aan ontwerpen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen.

Stedenbouw en landschap omvat vele producten en opgaven. Witpaard werkt aan opgaven van inbreiding, uitbreiding, transformatie, regionaal ontwerp, ruimtelijk beleid, supervisie en strategische gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in het maken van de volgende producten: structuurvisies, regionale plannen, gebiedsvisies, masterplannen, SpvE’s, haalbaarheidstudies, verkavelingsplannen, beeldkwaliteitplannen, ruimtelijke onderbouwingen, inrichtingsplannen en landschapsontwerpen.

Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.Duurzame stedenbouw wordt steeds meer de drager van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Witpaard staat voor een integrale stedenbouwkundige benadering met oog voor kwaliteit, identiteit, duurzaamheid en strategie.