linkedin linkedin

Onderzoeken

ONDERZOEKEN MAKEN PLANNEN HAALBAAR!

Onderzoek toont de haalbaarheid van een plan of project aan. Tijdens de ideevorming van uw plan geven wij inzicht in risico's en tijdens de besluitvorming verzorgen wij de nodige omgevingsonderzoeken.

Graag voeren wij voor u de regie op het onderzoek. Ons onderzoek is resultaatgericht: alleen wat nodig is om uw idee uit te kunnen voeren en in procedure en uitvoering geen vertraging oploopt. 

We hebben expertise op het gebied van wonen, bedrijven en landelijk gebied. Wij zorgen ervoor dat u niet meer onderzoek uitvoert dan nodig is. Wij werken samen met vaste en gespecialiseerde adviseurs op het vlak van verkeer, natuur, geluid, lucht, water, milieu, archeologie en cultuurhistorie. Omdat kennis en ervaring hebben met de noodzaak van het onderzoeksaspect van belang is voor maatwerk, bieden wij een degelijk fundament onder de gehele planvorming.