linkedin linkedin

GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is een omgeving waarmee we ruimtelijke vragen kunnen beantwoorden op basis van diverse (ruimtelijke) bronnen.
Dit vereist dat je vooral in staat bent om de juiste vraag van de klant te achterhalen. Die vraag is namelijk bepalend voor al je volgende werkzaamheden:
- Data verzamelen
- Data analyseren, wat leidt tot informatie… antwoord op de vraag?
- Informatie presenteren, veelal in de vorm van een kaart.
Elk van bovengenoemde drie aspecten kent weer zijn eigen disciplines, complexiteit en uitdagingen.
GIS helpt om antwoord te krijgen op alle ‘waar’ vragen. GIS geeft het antwoord: ‘daar’ !

Wanneer het gaat om strategische locatie keuzes (SLS) maken we bij Witpaard gebruik van GIS.
GIS stelt ons in staat om diverse ruimtelijke plannen te combineren en daaruit de juiste informatie te halen om een antwoord te geven op de vraag: “waar vind ik geschikte locaties voor vestiging van …”

Daarnaast verkennen we momenteel de diverse andere mogelijkheden voor de inzet van GIS. En die zijn legio!
Denk aan interactief bestemmen, e-participatie in de ruimtelijke ordening, 3D stedenbouw, …

Ook voor architecten, bouwkundigen en adviseurs biedt GIS kansen.
Zo wordt GIS meer en meer gecombineerd met het BIM. Een gezamenlijke inzet van deze tools leidt vaak tot een optimalisatie van het ontwerp- en beheerproces. Daarnaast helpt het de stakeholders van een project (opdrachtgever, ontwerper en bijv. omwonenden) om beter te begrijpen hoe object en omgeving zich tot elkaar verhouden.
Daarnaast kan GIS ook ingezet worden ten behoeve van ruimtelijke analyses in objecten, tijdens het ontwerpproces.

Kernwoorden
GIS is een breed begrip. Hieronder een aantal kernwoorden die onderdeel zijn van GIS dan wel een direct raakvlak hebben.
- Augmented reality
- Monitoring
- BIG data
- BIM
- Kaarten
- Ruimtelijke analyses
- 3D
- Interactieve processen
- Webtooling, online kaarten
- E-participatie

Ben je getriggerd, neem dan gerust contact op!